مشترک خبرنامه شوید

دو انتصاب جدید در شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران

یاشار محمدی نمایشگاه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

عصر نمایشگاه- طی احکام جداگانه ای آقایان عباس برهانی به عنوان سرپرست مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران و مرتضی دیلان به عنوان سرپرست مدیریت امور بازاریابی و امور مشارکتها منصوب شدند.
Source: http://asrenamayeshgah.com

برچسب ها :
نام (الزامی):
ایمیل:
ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد
وب سایت:
نظر شما: